^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

22 лютого 2019 РОКУ відбулось перше заняття докторського семінару «Культура наукового наставництва» для аспірантів напряму підготовки 01 Освіта /Педагогіка.

ТЕМА «Феноменологія наукового наставництва: ґенеза і сучасність європейського та національного досвіду».

На занятті було з'ясовано сутність, види, функції наставництва, здійснено ретроспективний аналіз витоків наукового наставництва (академічного менторства), окреслено сутність наставництва в науці і освіті, цінності інституту наставництва, критерії наукового наставництва.

 

2 березня 2019 РОКУ відбулось заняття докторського семінару «Культура наукового наставництва» для аспірантів напряму підготовки 01 Освіта /Педагогіка. ТЕМА «Наукове  наставництво у реформуванні української освіти на засадах європейськості» (4 години).

На занятті було з'ясовано такі питання: 1.наставництво - один з компонентів неперервного професійного розвитку (continuous professional development – cpd);  культура наставництва в українському та європейському університеті; практика наукового наставництва для ефективної наукової діяльності та викладання: європейський, національний та інституційний виміри; науково-педагогічне наставництво як підтримка у молодих викладачів фахової майстерності; науково-педагогічне наставництво як один з компонентів адаптації та соціалізації викладача-початківця;  специфічні якості наукового наставника: самобутність, демократичність, діалогічність, дослідництво, лідерство, соціальна спрямованість, співробітництво; функції наставників.

 

15 і 22 березня 2019 РОКУ відбулись заняття докторського семінару «Культура наукового наставництва» для аспірантів напряму підготовки 01 Освіта /Педагогіка. ТЕМА «Лінгвоперсонологія наукового наставника» (4 години).

На занятті було з'ясовано такі питання: академічна мовна особистість; ідіостиль наукового наставника; науковий діалог – діалог особистостей; функції мовної поведінки наукового наставника. Мета занять: окреслити сутність понять «академічна мовна особистість», «ідіостиль наукового наставника», функції мовної поведінки наукового наставника, специфіку наукового діалогу;  розвинути потребу в нормативному вживанні засобів наукової мови для успішної презентації результатів науково-дослідної діяльності; сприяти удосконаленню навичок академічного письма (створювати авторські наукові тексти різних жанрів), формуванню наукової мовної культури дослідників, нормативного користування науковою мовою в усній і писемній, діалогічній і монологічній формах, формування високого рівня комунікативної культури.

 

Розклад  занять з докторського семінару

«Культура наукового наставництва»

 Intensive course for doctoral students: Research Mentorship Culture

(для аспірантів)

 Викладач – докт. пед. наук, проф. Семеног О. М.

Місце проведення: м.Суми, вул. Роменська, 87, СумДПУ імені А.С.Макаренка, 3-й поверх, ауд.335

Вхід вільний. Запрошуються аспіранти, здобувачі, викладачі, студенти.

 

09.30-10-50

11.00-12.20

16.00-17.20

19.00-20.20

22.02. 2019

 

 

 

Семінар N1

Феноменологія наукового наставництва: ґенеза і сучасність європейського та національного досвіду

01.03.2019

 

 

 

 

02.03.2019

 

 

Семінар N2

Наукове  наставництво у реформуванні української освіти на засадах європейськості

Семінар N3

Наукове  наставництво у реформуванні української освіти на засадах європейськості

 

15.03.2019

 

 

 

 Семінар N4

Лінгвоперсонологія наукового наставника

22.03.2019

 

 

 

Семінар N5

Лінгвоперсонологія наукового наставника

 

 Тема 1. Феноменологія наукового наставництва: ґенеза і сучасність європейського та національного досвіду (2 години)

 1. Сутність , види, функції наставництва.
 2. Ретроспективний аналіз витоків наукового  наставництва (академічного менторства).
 3. Наставництво в науці і освіті.
 4. Цінності інституту наставництва .
 5. Критерії наукового наставництва.

 Тема 2. Наукове  наставництво у реформуванні української освіти на засадах європейськості (4 години)

1.Наставництво - один з компонентів неперервного професійного розвитку (Continuous Professional Development – CPD).

 1. Культура наставництва в українському та європейському університеті.
 2. Практика наукового наставництва для ефективної наукової діяльності та викладання: європейський, національний та інституційний виміри.
 3. Науково-педагогічне наставництво як підтримка у молодих викладачів фахової майстерності.
 4. Науково-педагогічне наставництво як один з компонентів адаптації та соціалізації викладача-початківця.
 5. Специфічні якості наукового наставника: самобутність, демократичність, діалогічність, дослідництво, лідерство, соціальна спрямованість, співробітництво.
 6. Функції наставників: соціально-педагогічна, консультативна, духовна.

 Тема 3 Лінгвоперсонологія наукового наставника (4 години)

 1. Академічна мовна особистість.
 2. Ідіостиль наукового наставника.
 3. Науковий діалог – діалог особистостей.
 4. Функції мовної поведінки наукового наставника.

 Форми та методи навчальних занять:

 • Інтерактивна  лекція щодо цілей та завдань курсу
 • сесії на основі завдань
 • дискусії
 • самостійна робота
 • воркшопи
 • портфоліо дослідника

Результати навчання

 У результаті вивчення модуля аспіранти повинні продемонструвати:

 • знання щодо цінностей культури наставництва в українському та європейському університеті, специфічних якостей наукового наставника;
 • знання щодо практики наукового наставництва для ефективної наукової діяльності та викладання: європейський, національний та інституційний виміри, функцій наставницва;
 • систему знань щодо цінностей європейської академічної культури, побудови Європейського простору досліджень та організаційних засад модернізації докторської підготовки в контексті Болонського процесу;
 • розвинені аналітико-інтепретаційні уміння аналізу науково-педагогічного тексту; потреба в нормативному вживанні засобів наукової мови для успішної презентації результатів науково-дослідної діяльності;
 • розвинені навички критичного аналізу наукових текстів , зокрема досліджень своїх колег-аспірантів, ведення конструктивного діалогу з проблем, що є предметом докторського семінару;
 • удосконалення навичок академічного письма (створювати авторські наукові тексти різних жанрів); мовний смак і мовне чуття наукового слова;
 • готовність до апробації результатів дослідження у національному та європейському наукових просторах

  

Засоби діагностики: тести, усні відповіді на семінарських заняттях, презентації проектів та мікродосліджень.