^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Шаблоны для Joomla 3 здесь

08.05.2020 відбулося заключне заняття з навчального курсу «МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ДОКТОРСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ».Предметом обговорення стали такі питання:

1. Врахування зовнішніх чинників (соціально-економіний, суспільно-політичний, культурно-освітній, історичний, демографічний, релігійний тощо) у виокремленні етапів розвитку досліджуваного феномену у порівняльно-педагогічному дослідженні.

2. Врахування внутрішніх (педагогічних) чинників виокремленні етапів розвитку досліджуваного феномену у порівняльно-педагогічному дослідженні.

3. Критерії визначення етапів у рамках хронологічних меж дослідження та вимоги до формулювання назв етапів.

Авспірантам було запропоновано виконати такі практичні завдання:

Детальніше...

07.05.2020 р. було продовжено навчальні заняття з курсу. Предметом розгляду в рамках проведення Воркшопу № 3 стали такі питання:

1. Застосування міжпредметного підходу до характеристики стану розроблення проблеми  порівняльно-педагогічного дослідження

2. Порівняльно-термінологічний аналіз у контексті характеристики стану розроблення проблеми у порівняльно-педагогічному дослідженні.

3. Системний підхід до характеристики стану розроблення проблеми у порівняльно-педагогічному дослідженні.

 Аспіранти-учасники проєкту підготували для колективного обговорення практичні завдання:

Детальніше...

06 травня 2020 року відбувся воркшоп № 2 докторського семінару "Моніторинг якості докторського дослідження". Предметом обговорення учасників заняття, на якому були присутні аспіранти та наукові керівники стали такі питання:

1.   Об’єкт та предмет порівняльно-педагогічного дослідження:

2.   Завдання порівняльно-педагогічного дослідження.

3. Методологічні підходи, що застосовуються у порівняльно-педагогічному дослідженні.

4.  Методи порівняльно-педагогічного дослідження.

5.  Наукова новизна порівняльно-педагогічного дослідження: категорії, логіка та стиль викладу.

6.   Практичне значення порівняльно-педагогічного дослідження: рівні та аспекти розгляду.

7. Взаємозалежність та взаємообумовленість складових наукового апарату порівняльно-педагогічного дослідження.

Практичні завдання, виконані здобувачами PhD ступеня, включали такі:

Детальніше...

05.05.2020 відбувся перший воркшоп з навчалоного курсу на тему "Проблематика порівняльно-педагогічного дослідженн". Було обговорено такі аспекти формулювання  окремих аспектів вступу до дисертаційного дослідження:

1.      Актуальність проблеми порівняльно-педагогічного дослідження на суспільному та педагогічному рівнях у наднаціональному та національному вимірах.

2.      Законодавчі та нормативні документи міжнародного та національного рівня, що визначають актуальність конкретної проблеми порівняльно-педагогічного дослідження.

3.      Суперечності, на розв᾿язання яких  спрямоване дослідження.

4.      Типологізація джерельної бази дослідження: типи та види джерел.

На занятті були присутні аспіранти й викладачі - учасники проєкту та члени кафедри педагогіки.
04.05.2020 почались заняття з інтенсивного курсу "Моніторинг якості докторського дослідження". На сайті проєкту (див. сторінка  Навчальні курси) оприлюднено розклад занять та його методичне забезпечення: текст лекції та методичні матеріали для практичних занять (воркшопів).

Детальніше...