1 вересня розпочалась робота  над завданнями проекту Еразмус+ Жан Моне Модуль, учасниками якого стала команда СумДПУ імені А.С. Макаренка у складі    д.п.н., проф. Сбруєвої А.А., д.п.н., проф. Семеног О. М. та к.п.н., доц. Чернякової Ж.Ю.
Тема проекту  «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів»
Мета та завдання проекту відображено у поданій презентації.
Протягом вересня учасники проекту активно інформують громаду університету щодо сутності, цілей, завдань та очікуваних результатів проекту
  • Перші повідомлення про виконання проекту відбулись на вченій раді університету, 29.08.2018, на вчені раді Інституту педагогіки та психології 30.08.2018;
  • на засіданні кафедри педагогіки 29.08.2018 та 20.09.2019
 
  • На засіданні  Науково-методичної ради університету відбулась презентація проекту 20. 09. 2018
 
  • Протягом підготовчого етапу (вересень - жовтень 2018 р.) учасники проекту розробляють модернізовані навчальні курикулуми для викладання в аспіратурі за спеціальністю  "Освітні/педагогічні науки - 011" та викладають прото-курси (підготовчі курси) магістрантам цієї спеціальності
  • Професор АА. Сбруєва на лекції-презентації нового навчального курсу "Порівняльна педагогіка вищої школи: глобальний, регіональний та національний контексти" та грантової програми Жан Моне Модуль 19.09. 2018 р.
  • Новини про переможців грантової програми Жан Моне Модуль - 2018 надруковано  у газеті "Євродайджест" (липень 2018)
 
FaLang translation system by Faboba