^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

  • Координатор проектуСбруєва Аліна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Має 35 річний досвід викладання педагогічних дисциплін у ЗВО України. Близько 30 років є керівником наукової школи в галузі порівняльної педагогіки. Є керівником близько 20 захищених дисертаційних досліджень. Має досвід роботи експертом в національних структурах, що здійснюють контроль якості дисертаційних робіт, є головою спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій у галузі теорії освіти (освітні/педагогічні науки). Має досвід стажування у закордонних університетах (США, Велика Британія), досвід керівництва науковими проектами МОН України. Організатор понад 30 міжнародних конференцій з проблем інноваційного розвитку освіти.

 

         ALINA SBRUIEVA