^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Здесь нашел интересный обзор

2020 р.

 1. Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12–13 листопада 2020 року, м. Суми). Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. 447 с. (Education for the 21st Century: Challenges, Problems, Prospects: Proceedings of the 2nd  International Scientific and Practical Conferenc(12-13 November, 2020, Sumy). Sumy: SSPU named after A.S.Makarenko, 2020. 447 p.). 
 2. Семеног, О. М. Концепт «академічна культура дослідника» в українському і польському освітньо-педагогічному дискурсі [Текст] / О. М. Семеног // Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій.– Київ : APREI, 2020. – Вип. ІV. – С. 139–152. 
 3. Семеног, О. М. Курс "Академічна культура дослідника: європейський та національний досвід" у докторській підготовці [Текст] / О. М. Семеног // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, (23–24 квітня 2020 року, м. Суми). ‒ Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. ‒ С.89‒93. 
 4. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 квітня 2020 року, м. Суми). Том 1. ‒ Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. 279 с.
  DOI 10.24139/978-966-698-290-5/2020/conference/tom1
 5. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 квітня 2020 року, м. Суми). Том 2. ‒ Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. 191 с. 
  DOI 10.24139/978-966-698-291-2/2020/conference/tom2
 6. Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 14-15 травня 2020 року) / за ред. О. М. Семеног. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. .Макаренка, 2020. – 194 с.
 7. Semenog, O. (2020). ACADEMIC CULTURE AS A COMPOSITION OF NATIONAL INNOVATION SECURITY. UNESCO Chair Journal "Lifelong Professional Education in the XXI Century", (2), 48-53.  - https://www.unesco-journal.com.ua/index.php/journal/article/view/21

2019 р.

 1. Семеног О. Європейський та національний контексти  академічної культури дослідника: досвід реалізації проекту ЕРАЗМУС+ЖАН МОНЕ МОДУЛЬ /Олена Семеног //Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій: Україна – Європейський союз: від партнерства до асоціації. – Вип. 3.- Луцьк, Терен, 2019. – С.320-330.
 2. Сбруєва, А.(2019). Європознавчий потенціал педагогічної компаративістики: досвід реалізації проекту Жан Моне МодульУкраїнський Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій: Україна – Європейський союз: від партнерства до асоціації. Вип. 3. Луцьк, Терен, 2019. С.310-320.
 3. Chernyakova, Z. (2019). European component of the course«Academic writing» for doctoral studentsin the framework of the projectJean Monnet Module. Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій: Україна – Європейський союз: від партнерства до асоціації. Вип. 3. Луцьк, Терен, С. 398-407.
 4. Сбруєва А. (2019). Програма Жан Моне Модуль «Європеїзація докторських програм у галузі освіти»: аналіз досвіду здобуття та реалізації. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 квітня 2019 року, м. Суми). – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, Том 1. С. 114-117.
 5. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 квітня 2019 року, м. Суми). – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – Том 1. – 208 с.
 6. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 квітня 2019 року, м. Суми). – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – Том 2. – 216 с.
 7. Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції для студентів і молодих учених (Суми, 25–26 квітня 2019 р.). – Суми : ФОП Цьома С.П., 2019. – 262 с.
 8. Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 16-17 травня 2019 року) / за ред. О. М. Семеног. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – 220 с.
 9. Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (29–30 жовтня 2019 року, м. Суми). Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. Том. 1. 212 с.
 10. Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (29–30 жовтня 2019 року, м. Суми). Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. Том. 2. 173 с.
 11. Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника: збірник матеріалів ІІІ усеукраїнської науково-практичної конференції (м. Суми, 24-25 жовтня 2019 року)/ за ред. О. М. Семеног. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – випуск 3. – 192 с.