Please, choose a language

  Прес-реліз ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених «Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи»

  25-26 квітня 2019 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка проведено ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію для студентів та молодих учених «Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи». Конференцію присвячено 30-річчю Програмам Жана Моне.

  Організаторами конференції є кафедри педагогіка і менеджменту освіти та педагогіки вищої школи ННІ педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

  Співорганізаторами є наукові партнери названих кафедр: Сумський національний аграрний університет, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, Українська асоціація дослідників освіти.

  Конференція об’єднала близько 300 учасників з майже 20 українських і закордонних ЗВО та академічних інститутів, представники яких взяли участь в обговоренні різних аспектів створення європейського іміджу, академічної мобільності та перспектив розвитку європейського університету.

  З вітальним словом до учасників конференції звернулись: ректор Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор Лянной Юрій Олегович, який наголосив про важливість обраної проблематики, оскільки країна веде стратегічний курс на набуття повноправного членства в ЄС; директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка кандидат педагогічних наук, професор Кондратюк Світлана Миколаївна акцентувала увагу на досягненнях університету у сфері академічної мобільності; проректор з науково-педагогічної роботи Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, доктор біологічних наук, професор Віталій Іллі Шейко, який наголосив про важливість обраної проблематики конференції у контексті членства України у Європейському просторі вищої освіти .

  На засіданні секції конференції «Програми Жана Моне у розбудові українського університету» доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка А.А. Сбруєва закликала науковців, які спеціалізується на Європейських студіях, до подальшої активної співпраці. Вона наголосила: «Участь молодих учених (студентів, магістрантів та аспірантів) у грантових програмах є невід’ємною складовою майбутнього сучасного європейського університету, що надає можливість отримати освіту не тільки у вітчизняних закладах вищої освіти, а й у кращих університетах Європи та світу, брати участь у представницьких міжнародних наукових заходах, розвивати співробітництво з вітчизняними та зарубіжними колегами у реалізації інноваційних програм, інтегруватись у європейську академічну спільноту, створювати мережі однодумців у спільній справі реформування системи освіти тощо. Прекрасні можливості для професійного розвитку молодих науковців українських університетів надають численні грантові програми Жана Моне.

  У рамках секційного засідання наукові доповіді представили доктор педагогічних наук, професор О. А. Заболотна ‒ «Європеїзація наукових досліджень у галузі освіти» (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,); кандидат педагогічних наук, доцент А.П. Джурило ‒ «Досвід участі у програмі Жан Моне Модуль» (Інституту педагогіки НАПН України); андидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Д.О. Козлов ‒ «Програми напряму Жан Моне у розвитку інноваційної культуримайбутнього керівника закладу освіти»; кандидат педагогічних наук, доцент Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Ж.Ю. Чернякова («Потенціал програми Жан Моне Модуль у розвитку культури академічного письма аспірантів педагогічних спеціальностей»); кандидат педагогічних наук, доцент Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Н.В. Гут («Мовна освіта іммігрантів у країнах ЄС»); кандидат педагогічних наук, доцент Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини С.П. Шумаєва («Нормативне забезпечення шкільної освіти дітей з особливими потребами у країнах ЄС»); аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Ю.В. Тарабан («Трансформації методології наукового дослідження у контексті участі у програмі Жан Моне Модуль»); аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка О.С. Карпусь («Академічна доброчесність: досвід Програм Жана Моне для українських університетів»); аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Михайличенко І.В. («Програма напряму Жан Моне у формуванні європейської дослідницької культури молодих науковців: аналіз досвіду участі у програмі Жан Моне Модуль»).

  У рамках конференції відбулася відкрита дискусія учасників проекту «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» напряму ім. Жана Монне програми ЄС Еразмус+. Учасники дискусії акцентували увагу на тому, що упродовж останнього десятиліття проекти в рамках напряму Жана Моне відіграють все помітнішу роль у зростанні якості підготовки докторів філософії в Україні. Також зазначалось, що українська академічна спільнота вже акумулювала значний досвід в імплементації цих проектів, адже вже було реалізовано чи реалізується понад 70 проектів, а їх учасники успішно інтегрувались у глобальну мережу проектів напряму Жана Монне, що у 2019 р. відзначає вже 30-ту річницю свого існування. Водночас окремо наголошувалося на викликах, ключовими з яких є продовження діяльності у відповідному напрямі після завершення фінансування проектів з бюджету ЄС, доволі квола взаємодія між самими проектами в Україні та недостатнє донесення їхніх результатів до громадськості.

  Актуальними напрями обговорення на конференції стали такі аспекти інноваційного розвитку, як європейська інтеграція у сфері вищої освіти, сучасні реалії та перспективи розвитку університету, програми «Жан Моне» у розбудові європейського університету, особливості особистісної реалізації сучасного студентства, специфіка взаємодії системи: адміністрація університету–студентське самоврядування–педагогічний колектив, взаємозвʼязок соціальної та академічної мобільності, технології формування іміджу університету: аналіз європейського та вітчизняного досвіду, політичний та громадянський активізм сучасної молоді.

  Тези доповідей та повідомлень опубліковано у збірнику матеріалів конференції, електронна версія якого розміщена на сайті

  Please publish modules in offcanvas position.