^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Joomla шаблоны бесплатно http://joomla3x.ru

Розклад  занять з навчального курсу

«АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА:

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД»

 

Researcher’s Academic Culture: European and national Contexts

(для аспірантів спеціальності 015 Професійна освіта; 05.Документознавство)

2019/2020 н.р.

Викладач – докт. пед. наук, проф.. Семеног О. М.

Місце проведення: м.Суми, вул. Роменська, 87, СумДПУ імені А.С.Макаренка, 3-й поверх, ауд.335.

Вхід вільний. Запрошуються аспіранти, здобувачі, викладачі, студенти.

 

16.00-17.20

17.30-18.50

11.02.2020

Лекція 1. Академічна культура дослідника: предмет, завдання, значення

Researcher’s academic culture: subject, tasks, values

Лекція 2.

Історичні витоки формування академічної культури дослідника: глобальний, європейський та національний контексти

Historical origins of the formation of the researcher's academic culture: global, EU and national contexts

14.02.2020

Лекція 3.

Академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, національний та інституційний виміри

Academic culture and ethics in higher education: European, national and institutional dimensions

Лекція 4.

Концептуальні основи формування академічної культури

Conceptual foundations of academic culture formation

17.02. 2020

Лекція 5.

Праксеологічний та поведінково-інтерактивний компоненти академічної культури

Praxeological and behavioral-interactive components of academic culture

Семінар N1.

Сутність і структура академічної культури

The essence and structure of academic culture

24.02.2020

Семінар N2.

 Забезпечення якості академічної культури: європейський, національний та інституційний виміри.

Ensuring the quality of academic culture: European, national and institutional dimensions

 Семінар N3.

Лінгвокультурологічний аспект академічної культури

Linguistic and cultural aspect of academic culture