Please, choose a language

  Розклад курсу AC 015 (2019-2020)

  Розклад  занять з навчального курсу

  «АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА:

  ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД»

   

  Researcher’s Academic Culture: European and national Contexts

  (для аспірантів спеціальності 015 Професійна освіта; 05.Документознавство)

  2019/2020 н.р.

  Викладач – докт. пед. наук, проф.. Семеног О. М.

  Місце проведення: м.Суми, вул. Роменська, 87, СумДПУ імені А.С.Макаренка, 3-й поверх, ауд.335.

  Вхід вільний. Запрошуються аспіранти, здобувачі, викладачі, студенти.

   

  16.00-17.20

  17.30-18.50

  11.02.2020

  Лекція 1. Академічна культура дослідника: предмет, завдання, значення

  Researcher’s academic culture: subject, tasks, values

  Лекція 2.

  Історичні витоки формування академічної культури дослідника: глобальний, європейський та національний контексти

  Historical origins of the formation of the researcher's academic culture: global, EU and national contexts

  14.02.2020

  Лекція 3.

  Академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, національний та інституційний виміри

  Academic culture and ethics in higher education: European, national and institutional dimensions

  Лекція 4.

  Концептуальні основи формування академічної культури

  Conceptual foundations of academic culture formation

  17.02. 2020

  Лекція 5.

  Праксеологічний та поведінково-інтерактивний компоненти академічної культури

  Praxeological and behavioral-interactive components of academic culture

  Семінар N1.

  Сутність і структура академічної культури

  The essence and structure of academic culture

  24.02.2020

  Семінар N2.

   Забезпечення якості академічної культури: європейський, національний та інституційний виміри.

  Ensuring the quality of academic culture: European, national and institutional dimensions

   Семінар N3.

  Лінгвокультурологічний аспект академічної культури

  Linguistic and cultural aspect of academic culture

   

  Please publish modules in offcanvas position.