^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Шаблоны Joomla 3 тут

ПРЕС-РЕЛІЗ

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

"АКАДЕМІЧНА  КУЛЬТУРА   ДОСЛІДНИКА   В   ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ:  ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  ТА  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ДОСВІД"

14 -15 травня 2020 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка на базі кафедр української мови і літератури, педагогіки та інформатики відбудеться ІІІ Міжнародна науково-практична конференція " АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД ". Конференція відбудеться в рамках проєкту Jean Monnet Module «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів»  (https://jmm.sspu.edu.ua/) Програми Еразмус+ Європейського Союзу.

В умовах COVID-19 національного карантину конференція відбудеться, згідно з Постановою КМ України (№ 211 від 11.03.2020), наказами МОН України (№ 1/9-154 від 11.03.2020 та №406 від 16.03.2020), СумДПУ імені А.С.Макаренка, рекомендаціями Виконавчого агентства ЄК з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (від 25.03.2020), Національного Еразмус+ офісу в Україні (від 24.03.2020), в форматі ZOOM-конференції.

Початок конференції: 9.50

Робота конференції планується за такими напрямками:

  • Інновації у докторській підготовці з освітніх / педагогічних наук: український, європейський та світовий досвід.
  • Академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, національний виміри.
  • Наукова мовна культура; академічне письмо; архітектоніка різних жанрів наукового дискурсу.
  • Академічна комунікація: комунікативні стратегії і тактики.
  • Культура наставництва в українському та європейському університеті.
  • Академічна мовна особистість; академічне мистецтво.
  • Менеджмент академічних освітніх проектів.
  • Формування основ академічної культури у закладах освіти.
  • Актуальні проблеми досліджень у галузі лінгвістики, літературознавства, мистецтвознавства, соціальних комунікацій, інформаційних технологій, професійної освіти і освіти дорослих.

Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій, круглих столів. Робочі мови конференції – українська, англійська та слов’янські мови.

Секційне засідання конфренеції 

Презентації:

Аліна Сбруєва, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, керівник проєкту «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів»  Еразмус+ Жан Моне Модуль;

Олена Семеног, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, співвиконавець проєкту «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів»  Еразмус+ Жан Моне Модуль;

Тетяна Шарова, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української і зарубіжної літератури, Мелітопольського державного педагогічного  університету імені Богдана Хмельницького;

Наталія Грона, доктор педагогічних наук, викладач Прилуцького гуманітарнопедагогічного коледжу ім. І. Я. Франка;

Мирослава Вовк, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»;

Роман Тимошук, доктор наук, науковий співробітник Інституту славістики Польської академії наук (Instytut Slawistyki PAN);

Ілля Левін, професор Школи освіти Тель-Авівського університету;

Майя Дзюба, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Національного університету водного господарства та природокористування;

Ячменик Марина, кандидат педагогічних наук, керівник центру забезпечення якості вищої освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка;

Дмитро Будянський, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми;

Наталія Громова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

Вікторія Закорко, методист Інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради;

Лариса Кузнєцова, учитель зарубіжної літератури комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20, м.Суми, Сумської області;

Наталія Цапенко, учитель зарубіжної літератури Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів№22 імені Ігоря Гольченка Сумської міської ради.