^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Статьи и обзоры nachodki.ru

Докторський семінар  "Моніторинг якості дослідження".

Метою докторського семінару є розвиток дослідницької компетентності  здобувача PhD за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки», що побудована на цінностях  європейської академічної культури. 

Завдання семінару: 

  • розвиток системи знань щодо цінностей європейської академічної культури, побудови європейського простору досліджень та організаційних засадмодернізації докторської підготовки в контексті болонського процесу;
  • розвиток навичок обґрунтуванняметодології власного дослідження, систематизації історіографії,  добору та класифікації   джерельної бази, застосування методу екстраполяції в контексті розробки рекомендацій щодо застосування зарубіжного/історичного досвіду з проблеми дослідження;
  • формування навичок критичного аналізу наукових текстів , зокрема досліджень своїх колег-аспірантів, ведення конструктивного діалогу з проблем, що є предметом докторського семінару;
  • формування готовності до конструктивного сприйняття критичних зауважень академічної громади щодо матеріалів власних досліджень;
  • формування готовності до застосуванняпрофесійно орієнтованих комунікативних компетентностей (лінгвістичних, соціолінгвістичних та прагматичних) для забезпечення ефективного спілкування в експертному середовищі.

Презентація курсу