^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Помилка
  • [SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /seminar_8_ACR_23_05_2019 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.
  • [SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /seminar_7_ACR_16_05_2019 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.
  • [SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /seminar_6_ACR_4_04_2019 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.
  • [SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /seminar_4-5_ACR_21_03_2019 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.
  • [SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /seminar_2_ACR_7_03_2019 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.
  • [SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /lekciy_7_ACR_16_05_2019 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.
  • [SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /lekciy_6_ACR_04_04_2019 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.
Шаблоны Joomla 3 тут

23 травня 2019 року відбувся семінар 8 «Забезпечення якості академічної культури: європейський, національний та інституційний виміри». (2 год.)

Аспіранти взяли участь у круглому столі: питання культури якості в університеті як проблему розвитку ЄПВО, університетські рейтинги як інструмент контролю якості академічної культури, проблеми забезпечення якості академічної культури в країнах ЄС та в Україні.

У межах семінару відбувся круглий стіл.

Відбулась презентація виступів аспірантів з теми наукового дослідження.

{gallery }/seminar_8_ACR_23_05_2019{/gallery}

16 травня 2019 року відбувся семінар 7 на тему «Лінгвоперсонологія. Культура наукового наставництва». Аспіранти взяли участь у дискусії: практика наставництва або менторинг як соціальний інститут адаптації; лінгвоперсонологія наукового наставника; культура наукового партнерства. У межах заняття окреслили сутність понять «академічна мовна особистість», «ідіостиль наукового наставника», функції мовної поведінки наукового наставника, специфіку наукового діалогу.

{gallery }/seminar_7_ACR_16_05_2019{/gallery}

4 квітня 2019 року відбувся семінар 6 «Інноваційні підходи до управління науковими проектами». Спільно з аспірантами розглянули такі проблемні питання, як концепції та практика академічного  менеджеризму; менеджмент розвитку університету; менеджмент академічних, освітніх проектів; фандрейзингова діяльність університету; управління ризиками в наукових проектах.

{gallery }/seminar_6_ACR_4_04_2019{/gallery}

21 березня 2019 РОКУ для учасників проекту відбулись семінари №4-5 з курсу «Академічна культура дослідника: європейський та національний досвід». Тема «Лінгвокультурологічний аспект академічної культури» (4 год.)

На заняттях з урахуванням аналізу науково-педагогічних досліджень було розглянуто такі питання: наукова мовна культура – складова академічної культури; текстово-жанровий підхід до формування академічної культури; архітектоніка різних жанрів наукового дискурсу; академічна комунікація: комунікативні стратегії й тактики: засоби аргументації та переконливості; візуальна риторика в усній та писемній комунікації; ефективні риторичні прийоми: вербальні та невербальні; неориторика та науковий діалог; неориторика та медіація знання; фахова варіативність засобів аргументації. Було застосовано такі емпіричні методи: бесіда, діалог, обговорення дослідницьких проблем щодо формування академічної культури.

 {gallery }/seminar_4-5_ACR_21_03_2019{/gallery}

Детальніше...

14 березня 2019 РОКУ учасники проекту взяли участь також у семінарі № 3. Тема «Наративно-цифровий компонент академічної культури». Розглядали такі питання: основні положення наративної культури дослідника, когнітивно-візуальних технологій, цифрово-операційної обробки і моделювання академічних текстів, освітніх проектів засобами цифрових технологій, окремі аспекти персональних медіаресурсів (блогів). Завдання виконували з урахуванням таких методів дослідження:  порівняльного аналізу для зіставлення означень понять при складанні тезаурусу дослідження; зіставний і описовий методи компонентно-когнітивного аналізу для визначення структурних компонентів академічного культури;  системного аналізу для узагальнення напрацювань науковців у контексті формування академічної культури дослідника.