^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

3 грудня 2019 року було проведено круглий стіл на тему «Наближення до ЄС через високі стандарти в освіті та наукових дослідженнях. Дотримання професійної та наукової етики в європейському науковому освітньому просторі» в рамках проекту Модуль Жана Моне для аспірантів. Відбулася конструктивна дискусія аспірантів з обговоренням питань, визначених у програмі круглого столу. Аспіранти представили презентації власного науково-педагогічного дослідження з обраної теми та доповіді на англійській мові. Перший досвід публічного виступу викликав позитивні емоції та задоволення від виконаної самостійної роботи. Аспіранти одностайно висловили думку про важливість поширення європейської єдності та академічних норм у наукових працях, а також про дотримання професійної та наукової етики в європейському науковому освітньому просторі.

26 листопада, 2019 року питання участі докторантів у міжнародних конференціях, наукових диспутах було розглянуто під час заняття. Увагу було акцентовано на сучасних вимогах щодо підготовки презентацій на англійській мові та текстів доповідей, а також використання технічних засобів та наочності. Докторанти з великим захопленням обговорювали продемонстровані відеофільми з метою оцінювання їхньої якості та відповідності до вимог. Розпочато роботу щодо створення власної презентації з теми наукового дослідження.

19 листопада, 2019 року докторанти обговорили питання академічної культури та доброчесності; ознайомилися з європейським кодексом честі науковця та проаналізували його головні положення. Розглянуто питання щодо специфіки роботи з професійною літературою та діловою документацією. Докторанти продемонстрували результати інтернет-пошуку різних типів та жанрів текстів англійською мовою з теми власного дослідження для файлу самостійної роботи з літературою.

12 листопада 2019 року відбулися заняття з курсу «Академічне письмо», під час яких обговорено питання щодо особливостей написання електронних повідомлень, листів академічного характеру англійською мовою та виконано практичні завдання. Акцентовано увагу на складанні професійних усних доповідей, монологів із широкого кола тем, пов’язаних з освітніми проблемами в європейському науковому освітньому просторі на основі прочитаної фахової літератури на англійській мові. Студенти жваво полемізували в групах та висловлювали власну точку зору.

8 жовтня 2019 року аспіранти ознайомились із темою «Писемне спілкування академічного характеру». Докладно характеризувалися різні типи письмового спілкування, зокрема подання заявки на грант, співбесіда, написання грантів та інші. Аспіранти мали практичні завдання та заповнювали письмові форми, спілкувалися зі своїми партнерами та обмінювалися своїми думками.