^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Здесь нашел интересный обзор

Презентації учасників конференції:

Мирослава Вовк, доктор педагогічних наук, старший науковийдоктор педагогічних наук, старший науковийспівробітник, завідувач відділу змісту ітехнологій педагогічної освіти Інститутупедагогічної освіти і освіти дорослих іменіІвана Зязюна НАПН України

Олена Тараненко, кандидат філологічних наук, доцент, менеджерка IREX

Микита Мирчович Яблочков, молодший науковий співробітникмолодший науковий співробітникУкраїнський мовно-інформаційний фондНАН України

Михайло Жук кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Олександр Лаврененко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна

Олена Семеног, д. пед. н., проф., завідувач кафедри української мови і літератури, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка

Маргарита Надутенко, кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу лінгвістики Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України, керівник Загальноукраїнського центру словникарства 

Приходько Оксана Юріївна,Приходько Оксана Юріївна,кандидат пед. наук,доцент Національногоавіаційного університету(м. Київ)