^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Joomla шаблоны бесплатно http://joomla3x.ru

21 квітня  2021 року продовжив роботу докторський семінар «Культура наукового наставництва». ТЕМА «Лінгвоперсонологія наукового наставника» розрахована на 4 години.

На заняттях №4-5 обговорювали такі питання:

 академічна мовна особистість;

 ідіостиль наукового наставника;

науковий діалог – діалог особистостей;

функції мовної поведінки наукового наставника.

Мета заняття:

окреслити сутність понять «академічна мовна особистість», «ідіостиль наукового наставника», функції мовної поведінки наукового наставника, специфіку наукового діалогу; 

розвинути потребу в нормативному вживанні засобів наукової мови для успішної презентації результатів науково-дослідної діяльності;

сприяти удосконаленню навичок академічного письма (створювати авторські наукові тексти різних жанрів), формуванню наукової мовної культури дослідників, нормативного користування науковою мовою в усній і писемній, діалогічній і монологічній формах, формування високого рівня комунікативної культури.

Під час занять опрацьовували специфіку наукового діалогу під час  лекції (на прикладі лекції проф. Семеног О.М. у з курсу  «Інноваційні підходи до викладання української мови» https://www.youtube.com/watch?v=BX6nZgsQJnI&t=139s

Завдання спрямовували на формування наукової мовної культури дослідників. Розглядали практичні кейси щодо порушень доброчесності в наукових дослідженнях.

Аспіранти попередньо брали участь у  засіданні круглого столу з проблем рідномовної освіти Польщі, тому обговорили на заняттях  практичний досвід рідномовної освіти у Польщі, що безпосередню стосується проблематики дисертаційних досліджень.

https://www.facebook.com/100010446093840/videos/1347615185596672/

а також у вебінарі «Публікаційна діяльність дослідника на засадах академічної доброчесності», який проводили спільно ІПООД імені Івана Зязюна.

http://ipood.com.ua/novini/publikaciyna-diyalnist-doslidnika-na-zasadah-akademichno-dobrochesnosti-zustrich-zi-steykholderami/

Аспіранти також виступили з повідомленням про процес написання своєї наукової роботи.

 

 Завдання семінару N4 Культура наукового наставницвта

Виконання завдань семінару 4 Культура наукового наставництва Трофименко

Виконання завдань семінару 4 Культура наукового наставництва Соколова-1

Виконання завдань семінару 4 Культура наукового наставництва Соколова

Виконання завдань семінару 4 Культура наукового наставництва Мельник

Виконання завдань семінару 4 Культура наукового наставництва Матвієнко

Виконання завдань семінару 4 Культура наукового наставництва Крикуненко

Виконання завдань семінару 4 Культура наукового наставництва Калашник

Виконання завдань семінару 4 Культура наукового наставництва Бойченко

Виконання завдань семінару 4 Культура наукового наставництва Авраменко

20 квітня 2021 року відбулись заняття докторського семінару «Культура наукового наставництва».

Тема заняття «Наукове  наставництво у реформуванні української освіти на засадах європейськості». Тема заняття розрахована на 4 години.

На занятті було з'ясовано такі питання:

1.Наставництво - один з компонентів неперервного професійного розвитку (Continuous Professional Development – CPD).

2. Культура наставництва в українському та європейському університеті.

3.Практика наукового наставництва для ефективної наукової діяльності та викладання: європейський, національний та інституційний виміри.

4. Науково-педагогічне наставництво як підтримка у молодих викладачів фахової майстерності.

5. Науково-педагогічне наставництво як один з компонентів адаптації та соціалізації викладача-початківця.

6. Специфічні якості наукового наставника: самобутність, демократичність, діалогічність, дослідництво, лідерство, соціальна спрямованість, співробітництво.

7. Функції наставників: соціально-педагогічна, консультативна, духовна.

 

Детальніше...

15 квітня 2021 року розпочав свою роботу докторський семінар «Культура наукового наставництва».

Відбулась загальна презентація курсу «Культура наукового наставництва» та лекція на тему «Феноменологія наукового наставництва: ґенеза і сучасність європейського та національного досвіду».

На  лекції було розглянуто такі питання:

сутність, види, функції наставництва, ретроспективний аналіз витоків наукового наставництва (академічного менторства),  сутність наставництва в науці і освіті, цінності інституту наставництва, критерії наукового наставництва.

Готуючись до занять докторського семінару аспіранти виконували свої проєкти, про поточні результати яких вони повідомили на занятті.

 Далі подано презентацію курсу,  оглядову лекцію та фотофрагменти лекції.

Презентація курсу