^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Шаблоны Joomla 3 тут

Викладач – канд. пед. наук, доцент Чернякова Ж.Ю.

Місце проведення: м.Суми, вул. Роменська, 87, СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2-й поверх, ауд.218

Вхід вільний. Запрошуються аспіранти, здобувачі, викладачі, студенти.

 

14.30-15.50

19.00- 20.20

24.09.2019

Лекція «Підходи до критичного письма та читання». Академічна англійська: особливості академічного читання та письма.

Семінар 1. Персональна та професійна ідентифікація.  Усний та писемний опис життєвого досвіду, досвіду навчання, роботи, наукової діяльності тощо. Заповнення бланків візи про себе та організацію

01.10.2019

Семінар 2. Передача та обмін науковою інформацією на основі читання текстів з фаху.  Стратегії та принципи читання: коментування академічного тексту.

Семінар 3. Участь у наукових конференціях та диспутах (доповіді, дискусії на професійні теми). Заповнення заяви для участі у міжнародній конференції; особливості підготовки доповіді з фаху з використанням академічної лексики, прийнятій в європейському науковому просторі

08.10.2019

Семінар 4. Писемне спілкування академічного характеру. Формальний стиль письма: особливості вживання академічної лексики та граматичних структур в європейській науковій спільноті

Семінар 5. Подання аплікаційної заявки на отримання гранту, проходження співбесіди (грантрайтинг). Ознайомлення з грантовими проектами, заходами в сфері освіти в рамках програми Європейського Союзу Еразмус + в Україні

12.11.2019

Семінар 6. Міжнародні конференції, зустрічі, дискусії. Написання електронних повідомлень, листів академічного характеру

Семінар 7. Питання професійного та академічного характеру. Професійні усні доповіді (монологи з широкого кола тем, пов’язаних з освітніми проблемами в європейському науковому освітньому просторі) на основі прочитаної фахової літератури на англійській мові

19.11.2019

Семінар 8. Особливості медіації академічної інформації. Академічна культура та доброчесність: європейський кодекс честі науковця

Семінар 9. Робота з професійною літературою та діловою документацією. Інтернет-пошук різних типів та жанрів текстів англійською мовою з теми дослідження для файлу самостійної роботи

26.11.2019

Семінар 10. Участь у конференціях, наукових диспутах (презентації).  Сучасні вимоги до підготовки презентацій на англійській мові та текстів доповідей. Технічні засоби та наочність

Семінар 11. Працевлаштування (резюме тощо). Складання резюме, супровідного листа та заповнення заяви про прийняття на роботу в країни ЄС

03.12.2019

Семінар 12. Презентація виступів і доповідей з теми наукового дослідження. Оцінювання та групове обговорення презентацій та доповідей аспірантів з урахуванням європейських вимог

06.12.19

17.30- 18.50

06.12/19

19.00-20.20

Семінари 13-14. Круглий стіл «Наближення до ЕС через високі стандарти в освіті та наукових дослідженнях». Дотримання норм професійної та наукової етики в європейському науковому освітньому просторі