^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

nachodki.ru интернет-магазин

17 квітня відбулися секційні засідання V Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін". Аспіранти докторської програми з освітніх наук  - учасники проекту Жан Моне Модуль взяли участь у роботі конференції та висвітлили у  виступах важливі аспекти своїх наукових розвідок. Презентації виступів аспірантів та тези  матеріалів учасників конференції  подано на сайті проекту.

16–17 квітня 2019 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка в рамках реалізації проекту Еразмус+ Жана Монне Модуль «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» проведено V Міжнародноу науково-практичну конференцію «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін».

Організаторами конференції є кафедри педагогіки й менеджменту освіти та педагогіки вищої школи ННІ педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Співорганізаторами конференції традиційно є наукові партнери названих кафедр, а саме Інститут педагогіки НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Українська асоціація дослідників освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка, Сумська обласна державна адміністрація, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Бердянський державний педагогічний університет та Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. Конференція відбулася.

Конференція об’єднала понад 300 учасників з майже 40 українських і закордонних академічних інституцій, представники яких взяли участь в обговоренні різних аспектів інноваційного розвитку вищої освіти, що відбуваються на  національному, європейському та глобальному рівнях.

Детальніше...

Кондратюк Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми

Сбруєва Аліна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми

Заболотна Оксана Адольфівна, доктор педагогічних наук професор кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань, головний науковий співробітник Відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ

Тарабан Юрій Валентинович, аспірант кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми

Бойченко Марина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми

Козлов Дмитро Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми

Мирончук Н. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир

Семеног О. М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Лазарєв Микола Остапович, кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми