^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Шаблоны для Joomla 3 здесь

Викладач – докт. пед. наук, проф. Сбруєва А.А.

Місце проведення: м.Суми, вул. Роменська, 87, СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2-й поверх, ауд.218

Вхід вільний. Запрошуються аспіранти, здобувачі, викладачі, студенти.

 

16.00-17.20

17.30- 18.50

19.00-20.20

17.02. 2020

Лекція 1: Порівняльна педагогіка як галузь наукових знань: сучасні концептуальні підходи

Лекція 2: Історичні витоки сучасної вищої освіти: глобальний, європейський та національний контексти.

 

19.02. 2020

 

Лекція 3: Соціально-політичні, соціально-економічні, культурні та освітні чинники розвитку вищої освіти в суспільстві знань

21.02. 2020

 

Лекція 4: Освітня діяльність закладів вищої освіти в ЄС та в Україні: тенденції модернізації

Лекція 5: Наукова та інноваційна діяльність ЗВО у світі, ЄС та в Україні: тенденції розвитку

26.02 2020

   

Лекція 6: Забезпечення якості вищої освіти (ЗЯВО): європейський, національний та інституційний виміри

27.02 2020

   

Лекція 7: Інноваційні підходи до менеджменту вищої освіти в сучасному світі

28.02 2020 

 

Лекція 8: Болонський процес як стратегія модернізації національних систем вищої освіти та формування ЄПВО

04.03 2020

   

Семінар 1: тенденції модернізації освітньої діяльності закладів вищої освіти в ЄС та в Україні:

06.03 2020

 

Семінар 2: Наукова та інноваційна діяльність ЗВО у світі, ЄС та в Україні: тенденції розвитку

Семінар 3: Забезпечення якості вищої освіти (ЗЯВО): європейський, національний та інституційний виміри

13.03 2020

date correction
on-line round table 29.04.2020.
 

Круглий стіл Тенденції розвитку національних освітніх систем у окремих європейських країнах та в Україні: порівняльний аналіз.