^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

17.12.2018. Відбулись семінарські заняття з таких тем: "Забезпечення якості вищої освіти (ЗЯВО): європейський, національний та інституційний виміри" та "Тенденції розвитку національних освітніх систем у окремих європейських країнах та в Україні: порівняльний аналіз". Аспіранти взяли участь як у  груповій дискусії з проблем якості вищої освіти, так і перзентували свої дослідження національних систем вищої освіти європейських країн. Останнє заняття навчального курсу було проведено у формі круглого столу на тему " Европейський вимір дослідження проблем  у галузі теорії освіти: методологія, контексти, змістові та процесуальні засади,  джерельна база". До заняття круглого столу аспірантами були підготовані презентації, у яких було здійснено продуктивну спробу порівняльного аналізу досліджуваного феномену у європейському, національному та локальному вимірах.

10.12.2918 року.  Лекційне заняття з заключної теми курсу "Болонський процес як стратегія модернізації національних систем вищої освіти та формування ЄПВО". На занятті було обговорено такі питання: ключові поняття теми, етапи розвитку європейської інтеграції у сфері освіти у доболонський період,  цільові пріоритети Болонського процесу, суб’єкти Болонського процесу, етапи розвитку Болонського процесу, принципи формування ЄПВО, виміри змін у національних системах вищої освіти країн-членів Болонського клубу у контексті реалізації реформ, реформи системи  вищої освіти України у контексті Болонського процесу.

03.12.18 р. відбулись заняття з навчального курсу ППВШ. Проф. Сбруєва ознайомила аспірантів з матеріалами настановчої наради, що відбулась під проводом фахівців Агентсва з питань освіти, аудіовізульних засобів і  культури ЕС у м. Брюссель (Бельгія) 29 листопада 2018 р. Презентація доповіді керівника відділу Агентства Франсуа Віллекенса, представлена на нараді, додається.Було обговорено статистичні дані щодо участі українських науковців у проектах програи Еразмус+.
На занятті з навчального курсу  було розглянуто лекційні теми "Забезпечення якості вищої освіти (ЗЯВО): європейський, національний та інституційний виміри" та "Інноваційні підходи до менеджменту вищої освіти в сучасному світі".
На лекційному занятті був присутній начальник міжнародного відділу університеу канд. філософських наук, доцент Сергій Дєнєжніков, який доклав значних зусиль для організації дії проекту Модуль Жан Моне в СумДПУ.

26.11.2018 р. відбулися чергові лекційні заняття з курсу Порівняльна педагогіка вищої школи. Аспіранти стали активними учасниками обговорення таких тем "Освітня діяльність закладів вищої освіти в ЄС та в Україні: тенденції модернізації",  "Наукова та інноваційна діяльність ЗВО у світі, ЄС та в Україні: тенденції розвитку". На лекції були присутні представники адміністрації  наукової діяльності університету.

 

19 листопада 2018 р. учасникам проекту було представлено тему № 3 "Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти". Предметом обговорення стало широке коло питань, що стосуються контекстуальних чинників розвитку вищої освти в умовах суспільства знань.