^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Joomla шаблоны бесплатно http://joomla3x.ru

11 березня 2021 року  учасники проєкту взяли участь у Всеукраїнському з міжнародною участю науково-практичному  cемінарі «Макаренківські читання», присвяченому 133 річниці від дня народження А. С. Макаренка.

Організатором семінару став ресурсний центр Макаренкознавства, створений на кафедрі педагогіки Університету (керівник центру – канд.пед.наук, доцент Осьмук Н.Г.).

Семінар було проведено у змішаному форматі, що дозволило взати участь у ньому в режимя ZOOM-конференції викладачам та студентам Комунального закладу Сумської обласної ради «Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А.С. Макаренка».

 

Детальніше...

23 грудня 2020 р. на базі кафедри педагогіки СумДПУ імені А.С. Макаренка у співробітництві з відділом  зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна відбувся ІV Всеукраїнський науково-практичний  семінар на тему

«Компаративістика в педагогічній освіті і освіті дорослих»,

Головні напрями роботи семінару:

Розвиток освіти дорослих: глобальний і національний виміри.

Європеїзація докторських програм у галузі теорії освіти. Досвід реалізації Проекту за програмою  Еразмус + Жан Моне Модуль в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка.

Професійна підготовка вчителя у вітчизняному й міжнародному освітньому просторі.

Освітні реформи та інновації у глобалізованому світі.

У засіданні науково-практичного семінару з педагогічної компаративістики взяли участь викладачі та аспіранти кафедри педагогіки. Захід відбувся в он-лайн форматі на платформі ZOOM.

Презентація

11 грудня 2020 р. у форматі ZOOM-конференції відбувся методологічний семінар кафедри педагогіки на тему «ТРАНСФОРМАЦІЯ МІСІЇ  УНІВЕРСИТЕТУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ» (TRANSFORMATION OF THE UNIVERSITY MISSION IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHALLENGES), присвячений 96-й річниці Сумського державного педагогічного Університету імені А.С. Макаренка та 90-й річниці кафедри педагогіки.

На семінарі відбулося обговорення широкого кола педагогічних проблем, що актуалізуються в умовах сучасних глобальних викликів; було презентовано створену у соціальній мережі Facebook групу суб᾿єктів-стейкхолдерів програми Освітні-педагогічні науки “Doctoral House in Education”. Предметом активної дискусії став презентований викладачами інноваційний досвід викладання педагогічних дисциплін в умовах дистанційного навчання. В межах семінару відбулась презентація матеріалів та результатів докторських досліджень аспірантів кафедри.

У семінарі взяла участь директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка,  кандидат педагогічних наук, професор Кондратюк Світлана Миколаївна.

Додано програму методологічного семінару, презентації доповідей та фотозвіт.

Програма

 

Презентації учасників семінару:

Детальніше...

9 квітня 2020 року відбулись онлайн-заняття з курсу «Академічна культура дослідника: європейський та національний досвід» .

Теми вебінарів "Академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, національний та інституційний виміри", «Концептуальні основи формування академічної культури» відповідають проєкту Жан Моне Модуль «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» № 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE/ Erasmus+ Programme Jean Monnet Activities Project  "Europeanization of Doctoral Studies in the Field of Education: Interdisciplinary and Inclusive Approaches)

Розглядали питання: проблеми наукової доброчесності в сучасному науковому середовищі: світовий, європейський та національний досвід; морально-етичні цінності дослідника: професійний обов’язок, соціальна відповідальність, академічна честь, повага до іншої людини; етичні принципи педагога-дослідника у здійсненні академічної комунікації на суб’єкт-суб’єктній, гуманістичній основі; Академічні  кодекси цінностей.

У занятті взяли участь:

- Сбруєва Аліна Анатоліївна, докт. пед. н., проф., керівник  Erasmus+ Programme Jean Monnet Activities Project  «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів», яка зосередила увагу роз’ясненнях, як діяти командам проєктів Еразмус+ відповідно до рекомендацій Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуалізуальних засобів та культури, Європейська Комісія (ЕАСЕА), можливості зміни форми проведення навчальних занять  на дистанційну в умовах карантину.

- Ячменик М.М., канд. пед. н., керівник Центру забезпечення якості вищої освіти Сумського державного педагогічного університету  імені А.С. Макаренка, яка окреслила коло завдань центру щодо надання якісних освітніх послуг в університеті та забезпечення принципу академічної доброчесності.

- Надутенко Маргарита Володимирівна, кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу лінгвістики Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України, керівник Загальноукраїнського центру словникарства, здійснила огляд національних лінгвістичних ресурсів  Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, специфіку їх використання з метою формування академічної культури. 

Детальніше...