Please, choose a language

  Публікації учасників проекту

  2021 р.

  1. Бойченко В.В., Бойченко М.А., Сбруєва А.А. STEM-освіта в Україні та США: актуальні тенденції: [монографія] / В. В. Бойченко, М. А. Бойченко, А. А. Сбруєва. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. 230 с.
  2. Тарабан Ю.В., Сбруєва А.А. Євроінтеграційний потенціал теологічної освіти: досвід університетів Німеччини та України: [монографія] / за заг. ред. М. А. Бойченко. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. 252 с.
  3. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20–21 квітня 2021 року, м. Суми). Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. 304 с.
  4. Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 14-15 травня 2021 року) / за ред. О. М. Семеног. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. Макаренка, 2021. – 113 c.

  5. Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти :  навчальний посібник. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. 319 с.
  6. Чернякова, Ж. Ю. (2021). Формування дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії у процесі докторської підготовки. Теорії та технології інноваційного розвитку професійної підготовки майбутнього вчителя в контексті концепції «Нова українська школа: монографія / за заг. ред. А.А. Сбруєвої. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. 465-492. Mode of access: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/10837
  7. Чернякова, Ж. Ю.  (2021). Стратегічні пріоритети розвитку докторської освіти: європейський досвід. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції (20–21 квітня 2021 року, м. Суми). Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. P. 64-67. Mode of access: https://jmm.sspu.edu.ua/images/2021/konf_InDevHEd_21/
   Conference_Proceedings__InDevHEd_2021_b244a.pdf
  8. Чернякова, Ж. Ю. (2021). Досвід викладання навчального курсу «Academic Writing»  в контексті реалізації проєкту Жан Моне Mодуль. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції (20–21 квітня 2021 року, м. Суми). Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. P. 67-70. Mode of access: https://jmm.sspu.edu.ua/images/2021/konf_InDevHEd_21/
   Conference_Proceedings__InDevHEd_2021_b244a.pdf
  9. Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти Навчальний  E-посібник – jmm.ho.ua
  10. Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти: навчальний посібник. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. 315 с.
  11. Семеног О.М. Академічна культура дослідника: європейський та національний контексти: навчальний посібник. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. 216 с.
  12. Чернякова Ж. Ю. Academic Writing For Postgraduate Students: навчальний посібник. Для здобувачів наукового ступеня доктор філософії за напрямом 01 - Освіта. Суми: Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. 200 с.
  13. Чернякова Ж. Ю. Academic Writing For Postgraduate Students: навчальний посібник. Для здобувачів наукового ступеня доктор філософії за напрямом 01 - Освіта. E-посібник - http://www.jmmaw.ho.ua

  2020 р.

  1. Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12–13 листопада 2020 року, м. Суми). Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. 447 с. (Education for the 21st Century: Challenges, Problems, Prospects: Proceedings of the 2nd  International Scientific and Practical Conferenc(12-13 November, 2020, Sumy). Sumy: SSPU named after A.S.Makarenko, 2020. 447 p.). 
  2. Семеног, О. М. Концепт «академічна культура дослідника» в українському і польському освітньо-педагогічному дискурсі [Текст] / О. М. Семеног // Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій.– Київ : APREI, 2020. – Вип. ІV. – С. 139–152. 
  3. Семеног, О. М. Курс "Академічна культура дослідника: європейський та національний досвід" у докторській підготовці [Текст] / О. М. Семеног // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, (23–24 квітня 2020 року, м. Суми). ‒ Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. ‒ С.89‒93. 
  4. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 квітня 2020 року, м. Суми). Том 1. ‒ Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. 279 с.
   DOI 10.24139/978-966-698-290-5/2020/conference/tom1
  5. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 квітня 2020 року, м. Суми). Том 2. ‒ Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. 191 с. 
   DOI 10.24139/978-966-698-291-2/2020/conference/tom2
  6. Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 14-15 травня 2020 року) / за ред. О. М. Семеног. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. .Макаренка, 2020. – 194 с.
  7. Semenog, O. (2020). ACADEMIC CULTURE AS A COMPOSITION OF NATIONAL INNOVATION SECURITY. UNESCO Chair Journal "Lifelong Professional Education in the XXI Century", (2), 48-53.  - https://www.unesco-journal.com.ua/index.php/journal/article/view/21
  8. Chernyakova, Zh. (2020). Training doctoral students in the course «Academic Writing»: formation of transversal competences. Education in the post-coronavirus world: the place of information and innovative technologies. Edited by Aleksander Ostenda Oksana Dzhus. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph  41. – P. 243-248. Mode of access:  http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/e65c66723e9c5d3733f19bdc5fa7d924.pdf
  9. Chernyakova, Zh. (2020). Formation of doctoral students’ transversal competences in the process of studying the course «Academic Writing». // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 квітня 2020 року, м. Суми). Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. P. 95-97. Mode of access: https://pedagogika.sspu.edu.ua/images/tezi_tom_1_19621.pdf
  10. Chernyakova, Zh. (2020). Formation of doctoral students’ research competence in the course of «Academic Writing»: Jean Monnet Module project. Міжнародна науково-практична конференція «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи» (12-13 листопада 2020 року, м. Суми). Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. P. 436-438. Mode of access: https://jmm.sspu.edu.ua/images/2020_2021/konf_Ed_21st_Cent_2020/Proceedings_ED_21stCent-2020_f0fa0.pdf

  2019 р.

  1. Семеног О. Європейський та національний контексти  академічної культури дослідника: досвід реалізації проекту ЕРАЗМУС+ЖАН МОНЕ МОДУЛЬ /Олена Семеног //Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій: Україна – Європейський союз: від партнерства до асоціації. – Вип. 3.- Луцьк, Терен, 2019. – С.320-330.
  2. Сбруєва, А.(2019). Європознавчий потенціал педагогічної компаративістики: досвід реалізації проекту Жан Моне МодульУкраїнський Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій: Україна – Європейський союз: від партнерства до асоціації. Вип. 3. Луцьк, Терен, 2019. С.310-320.
  3. Chernyakova, Z. (2019). European component of the course«Academic writing» for doctoral studentsin the framework of the projectJean Monnet Module. Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій: Україна – Європейський союз: від партнерства до асоціації. Вип. 3. Луцьк, Терен, С. 398-407.
  4. Сбруєва А. (2019). Програма Жан Моне Модуль «Європеїзація докторських програм у галузі освіти»: аналіз досвіду здобуття та реалізації. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 квітня 2019 року, м. Суми). – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, Том 1. С. 114-117.
  5. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 квітня 2019 року, м. Суми). – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – Том 1. – 208 с.
  6. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 квітня 2019 року, м. Суми). – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – Том 2. – 216 с.
  7. Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції для студентів і молодих учених (Суми, 25–26 квітня 2019 р.). – Суми : ФОП Цьома С.П., 2019. – 262 с.
  8. Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 16-17 травня 2019 року) / за ред. О. М. Семеног. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – 220 с.
  9. Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (29–30 жовтня 2019 року, м. Суми). Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. Том. 1. 212 с.
  10. Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (29–30 жовтня 2019 року, м. Суми). Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. Том. 2. 173 с.
  11. Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника: збірник матеріалів ІІІ усеукраїнської науково-практичної конференції (м. Суми, 24-25 жовтня 2019 року)/ за ред. О. М. Семеног. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – випуск 3. – 192 с.
  12. Chernyakova, Zh. (2019). European component of the course «Academic Writing» for doctoral students in the framework of the project Jean Monnet module. Україна – Європейський Союз: від партнерства до асоціації: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. Вип. ІІ. Луцьк, Терен.  398-407. Mode of access : https://aprei.com.ua/wp-content/uploads/2019/09/Ukrayinskyj-SHHorichnyk-z-YEvropejskyh-Integraczijnyh-Studij.-Vypusk-II.pdf
  13. Chernyakova, Zh. (2019). The course «Academic writing» for doctoral students: lingua cultural aspects.  Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 квітня 2019 року. м. Суми).  Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019.  Том 1, 121-123. Mode of access : https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7187

  Please publish modules in offcanvas position.