^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Joomla модули на http://joomla3x.ru и компоненты.

 Тема 1. Феноменологія наукового наставництва: ґенеза і сучасність європейського та національного досвіду (2 години)

 1. Сутність , види, функції наставництва.
 2. Ретроспективний аналіз витоків наукового  наставництва (академічного менторства).
 3. Наставництво в науці і освіті.
 4. Цінності інституту наставництва .
 5. Критерії наукового наставництва.

 Тема 2. Наукове  наставництво у реформуванні української освіти на засадах європейськості (4 години)

1.Наставництво - один з компонентів неперервного професійного розвитку (Continuous Professional Development – CPD).

 1. Культура наставництва в українському та європейському університеті.
 2. Практика наукового наставництва для ефективної наукової діяльності та викладання: європейський, національний та інституційний виміри.
 3. Науково-педагогічне наставництво як підтримка у молодих викладачів фахової майстерності.
 4. Науково-педагогічне наставництво як один з компонентів адаптації та соціалізації викладача-початківця.
 5. Специфічні якості наукового наставника: самобутність, демократичність, діалогічність, дослідництво, лідерство, соціальна спрямованість, співробітництво.
 6. Функції наставників: соціально-педагогічна, консультативна, духовна.

 Тема 3 Лінгвоперсонологія наукового наставника (4 години)

 1. Академічна мовна особистість.
 2. Ідіостиль наукового наставника.
 3. Науковий діалог – діалог особистостей.
 4. Функції мовної поведінки наукового наставника.

 Форми та методи навчальних занять:

 • Інтерактивна  лекція щодо цілей та завдань курсу
 • сесії на основі завдань
 • дискусії
 • самостійна робота
 • воркшопи
 • портфоліо дослідника

Результати навчання

 У результаті вивчення модуля аспіранти повинні продемонструвати:

 • знання щодо цінностей культури наставництва в українському та європейському університеті, специфічних якостей наукового наставника;
 • знання щодо практики наукового наставництва для ефективної наукової діяльності та викладання: європейський, національний та інституційний виміри, функцій наставницва;
 • систему знань щодо цінностей європейської академічної культури, побудови Європейського простору досліджень та організаційних засад модернізації докторської підготовки в контексті Болонського процесу;
 • розвинені аналітико-інтепретаційні уміння аналізу науково-педагогічного тексту; потреба в нормативному вживанні засобів наукової мови для успішної презентації результатів науково-дослідної діяльності;
 • розвинені навички критичного аналізу наукових текстів , зокрема досліджень своїх колег-аспірантів, ведення конструктивного діалогу з проблем, що є предметом докторського семінару;
 • удосконалення навичок академічного письма (створювати авторські наукові тексти різних жанрів); мовний смак і мовне чуття наукового слова;
 • готовність до апробації результатів дослідження у національному та європейському наукових просторах

  

Засоби діагностики: тести, усні відповіді на семінарських заняттях, презентації проектів та мікродосліджень.