Please, choose a language

  Структура та зміст навчального курсу "Культура наукового наставництва"

   Тема 1. Феноменологія наукового наставництва: ґенеза і сучасність європейського та національного досвіду (2 години)

  1. Сутність , види, функції наставництва.
  2. Ретроспективний аналіз витоків наукового  наставництва (академічного менторства).
  3. Наставництво в науці і освіті.
  4. Цінності інституту наставництва .
  5. Критерії наукового наставництва.

   Тема 2. Наукове  наставництво у реформуванні української освіти на засадах європейськості (4 години)

  1.Наставництво - один з компонентів неперервного професійного розвитку (Continuous Professional Development – CPD).

  1. Культура наставництва в українському та європейському університеті.
  2. Практика наукового наставництва для ефективної наукової діяльності та викладання: європейський, національний та інституційний виміри.
  3. Науково-педагогічне наставництво як підтримка у молодих викладачів фахової майстерності.
  4. Науково-педагогічне наставництво як один з компонентів адаптації та соціалізації викладача-початківця.
  5. Специфічні якості наукового наставника: самобутність, демократичність, діалогічність, дослідництво, лідерство, соціальна спрямованість, співробітництво.
  6. Функції наставників: соціально-педагогічна, консультативна, духовна.

   Тема 3 Лінгвоперсонологія наукового наставника (4 години)

  1. Академічна мовна особистість.
  2. Ідіостиль наукового наставника.
  3. Науковий діалог – діалог особистостей.
  4. Функції мовної поведінки наукового наставника.

   Форми та методи навчальних занять:

  • Інтерактивна  лекція щодо цілей та завдань курсу
  • сесії на основі завдань
  • дискусії
  • самостійна робота
  • воркшопи
  • портфоліо дослідника

  Результати навчання

   У результаті вивчення модуля аспіранти повинні продемонструвати:

  • знання щодо цінностей культури наставництва в українському та європейському університеті, специфічних якостей наукового наставника;
  • знання щодо практики наукового наставництва для ефективної наукової діяльності та викладання: європейський, національний та інституційний виміри, функцій наставницва;
  • систему знань щодо цінностей європейської академічної культури, побудови Європейського простору досліджень та організаційних засад модернізації докторської підготовки в контексті Болонського процесу;
  • розвинені аналітико-інтепретаційні уміння аналізу науково-педагогічного тексту; потреба в нормативному вживанні засобів наукової мови для успішної презентації результатів науково-дослідної діяльності;
  • розвинені навички критичного аналізу наукових текстів , зокрема досліджень своїх колег-аспірантів, ведення конструктивного діалогу з проблем, що є предметом докторського семінару;
  • удосконалення навичок академічного письма (створювати авторські наукові тексти різних жанрів); мовний смак і мовне чуття наукового слова;
  • готовність до апробації результатів дослідження у національному та європейському наукових просторах

    

  Засоби діагностики: тести, усні відповіді на семінарських заняттях, презентації проектів та мікродосліджень.

  Please publish modules in offcanvas position.