^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Шаблоны Joomla здесь

19 травня 2021 року на базі Навчально-наукового Інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка розпочала свою роботу V Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ: ІМІДЖ, МОБІЛЬНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ».

Метою конференції є обговорення широкого кола академічних та соціальних проблем студентства у Європейському просторі вищої освіти  в умовах диджиталізації  діяльності університету.

Конференція проводиться в рамках виконання проєкту Еразмус+ Жан Моне Модуль «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (https://jmm.sspu.edu.ua/)

Цільові групи конференції: студенти, магістранти, здобувачі наукових ступенів, викладачі ЗВО, широка освітня громада, зацікавлена питаннями інноваційного розвитку вищої освіти.

Для участі в конференції зареєстровано  248 учасників, з них: 10 докторів наук; 19 кандидатів наук; 26 аспірантів; 193 студенти. Учасниками конференції також стали представники з різних країн світу (8 країн) а саме: Китайська Народна Республіка; Еквадор; Республіка Туркменістан; Республіка Таджикистан; Республіка Узбекистан; Корлівство Йорданії; Німеччина; Швейцарія.

Робота конференції здійснюється у змішаному форматі.

Предметом обговорення стали такі проблеми: ; імідж сучасного викладача закладу освіти, особливості особистісної реалізації сучасного студентства в умовах радикальної диджиталізації освітнього простору університету; специфіка взаємодії системи: «адміністрація університету – студентське самоврядування – педагогічний колектив»; взаємозвʼязок соціальної та академічної мобільності студентства; технології формування іміджу університету: аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду; політичний та громадянський активізм сучасної молоді; соціальна та академічна інклюзія у європейській та вітчизняній вищій освіті; управління освітніми ІТ проектами; управління проєктами в соціальній сфері: перспективи формування іміджу сучасного університету.

20 травня роботу конференції буде продовжено в секціях.

Інформаційний лист

 Далі подано фотогалерею конференції.