^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.

14 травня 2020 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка на базі кафедр української мови і літератури, педагогіки та інформатики відбулися пленарні засідання  ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД».

Мета конференції: обмін актуальними ідеями та позитивним педагогічним досвідом щодо формування академічної культури дослідника в освітньому просторі.

Конференцію організовано в рамках виконання проєкту Жан Моне Модуль в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (Сайт проєкту https://jmm.sspu.edu.ua/index.php).

На конференції обговорювалися такі питання:

  1. Інновації у докторській підготовці. Академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, національний виміри.
  2. Академічна комунікація. Культура наставництва. Академічна мовна особистість.
  3. Формування основ академічної культури у закладах загальної середньої освіти.
  4.  Формування академічної культури у закладах вищої освіти. Менеджмент академічних освітніх проектів.
  5. Актуальні проблеми досліджень у галузі лінгвістики та лінгвометодики.
  6. Актуальні проблеми досліджень у галузі літературознавства, мистецтвознавства, соціальних комунікацій.
  7. Актуальні проблеми досліджень у галузі професійної освіти і освіти дорослих.

Глибоко вдячні активному учаснику пленарних засідань Крайніку Петру, експерту напряму Жан Моне Національного Еразмус+ офісу в Україні

До оргкомітету конференції надійшло 289 заявок, 158 тез.

На конференції зареєструвалися представники університетів Китаю, Ізраїлю, Казахстану, Узбекистану, Білорусії, Польщі.

На пленарному засіданні було зафіксовано 100 учасників. Серед учасників: науковці, викладачі, вчителі, аспіранти, докторанти, магістранти. Представлені різні регіони  України, учні.

Заслухано 39 доповідей і виступів:

Детальніше...

15 травня 2020 р. відбулись секційні засідання ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД». Конференція відбулась у форматі ZOOM.

Організатори – науково-дослідна лабораторія «Академічна культура дослідника» (кер. проф. Семеног О. М.), кафедра педагогіки (проф. Сбруєва А.А.), кафедра інформатики (проф. Семеніхіна О.В.).

Співорганізатором конференції є кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»  Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, за участю таких установ  і закладів: Національний Еразмус+ офіс в Україні, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,  Мовно-інформаційний фонд НАН України,  Загальноукраїнський центр словникарства; Управління державної служби якості освіти у Сумській області, у співпраці із ЗВО Університет імені Костянтина Філософа (м. Нітра, Словаччина), Ланчжоуський університет (Китай), Інститут славістики ПАН (Польща), Казахський національний університет ім. аль-Фарабі, Казахстан, Ферганський державний університет, Узбекистан, European Regional Academy in Armenia, Armenia

Понад вісімдесят учасників обговорювали такі питання: інновації у докторській підготовці; академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, національний виміри; академічна комунікація; культура наставництва; академічна мовна особистість; формування основ академічної культури у закладах загальної середньої освіти та ЗВО, актуальні проблеми досліджень у галузі лінгвістики та лінгвометодики, літературознавства, мистецтвознавства, соціальних комунікацій; професійної освіти і освіти дорослих.

На секційному засіданні виступили учасники проекту Жан Моне Модуль, усі аспіранти спеціальності "Освітні, педагогічні науки" «Професійна освіта» університету, викладачі ЗВО, науковці, вчителі, магістранти. 

Працювали дискусійні платформи щодо обговорення змістового наповнення освітніх компонентів освітніх програм Середня освіта (Українська мова і література), Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова), освітньо-наукових програм спеціальностей «011 - Науки   про освіту», «015 – Професійна освітау», питання  академічної доброчесності учасників освітнього процесу.

Детальніше...