^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Розклад занять з навчального курсу

«АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА:

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД»

 

Researcher’s Academic Culture: European and national Contexts

(2020 – 2021)

Викладач – доктор педагогічних наук, професор Семеног Олена Миколаївна

Місце проведення: м. Суми, вул. Роменська, 87, СумДПУ імені А.С. Макаренка,
2-й поверх, ауд.218, 3-й поверх, ауд. 326; 335.

Вхід вільний. Запрошуються аспіранти, здобувачі, викладачі, студенти.

 

14:30-15:50

19:00-20:20

9.02.2021

Лекція 1. 

Академічна культура дослідника: предмет, завдання, цінності 

Researcher’s academic culture: subject, tasks, values

Лекція 2.

Історичні витоки формування академічної культури дослідника: глобальний, європейський та національний контексти

Historical origins of the formation of the researcher's academic culture: global, EU and national contexts

 

14:30-15:50

19:00-20:20

16.02.2021

Семінар(д) N1.

Сутність і структура академічної культури

The essence and structure of academic culture

Лекція 3.

Академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, національний та інституційний виміри

Academic culture and ethics in higher education: European, national and institutional dimensions

18.02.2021

Семінар(д) N2.

Академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, національний та інституційний виміри

Academic culture and ethics in higher education: European, national and institutional dimensions

Лекція 4.

Концептуальні основи формування академічної культури

Conceptual foundations of academic culture formation

23.02.2021

Семінар(д) N3.

Лінгвокультурологічний аспект академічної культури

Linguistic and cultural aspect of academic culture

Лекція 5.

Праксеологічний та поведінково-інтерактивний компоненти академічної культури

Praxeological and behavioral-interactive components of academic culture

25.02.2021

Семінар(д) N4.

Наративно-цифровий компонент академічної культури

The narrative-digital component of academic culture

Семінар(д) N5.

Лінгвокультурологічний аспект академічної культури

Linguistic and cultural aspect of academic culture

 

14:30-15:30

19:00-20:20

2.03.2021

Семінар(д) N6.

Лінгвоперсонологія. Культура наукового наставництва

Linguopersonology. Culture of scientific mentoring

Лекція N6.

Лінгвоперсонологія. Культура наукового наставництва

Linguopersonology. Culture of scientific mentoring

4.03.2021

Семінар(д) N7.

Інноваційні підходи до управління науковими проектами

Innovative approaches to management of research projects

Лекція N7.

Забезпечення якості академічної культури: європейський, національний та інституційний виміри.

Ensuring the quality of academic culture: European, national and institutional dimensions

20.05.2021

Семінар(д) N8.  Забезпечення якості академічної культури: європейський, національний та інституційний виміри.

Ensuring the quality of academic culture: European, national and institutional dimensions