Please, choose a language

  Фото/відео галерея InDevHEd_2021

  Пленарне засідання

  Авшенюк Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ

  Заболотна Оксана Адольфівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, президент Української асоціації дослідників освіти, м. Умань

  Курбатов Сергій Володимирович, доктор філософських наук, старший науковий співробітник, професор кафедри соціології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, радник Президії НАПН України, м. Київ

  Buchla Małgorzata, Dr.Ph., Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy (Polska)
  Pobirchenko Natalia, Dr. hab., prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnice. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych (Polska)

  Шевцов Андрій Гаррієвич, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, професор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, м. Київ

  Темиров Набижон Солиевич, доктор педагогических наук, действительный член МПА РФ, Ферганский филиал центра формирования гражданского общества, Узбекистан

   

  Секційне засідання

  Антонова Олена Євгеніївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир

  Петренко Оксана Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне

  Сбруєва Аліна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, м. Суми

  Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми

  Огієнко Олена Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, м. Суми

   

   

   

   

   

   

  Please publish modules in offcanvas position.