^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

nachodki.ru интернет-магазин
  • Координатор проектуСбруєва Аліна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Має 35 річний досвід викладання педагогічних дисциплін у ЗВО України. Близько 30 років є керівником наукової школи в галузі порівняльної педагогіки. Є керівником близько 20 захищених дисертаційних досліджень. Має досвід роботи експертом в національних структурах, що здійснюють контроль якості дисертаційних робіт, є головою спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій у галузі теорії освіти (освітні/педагогічні науки). Має досвід стажування у закордонних університетах (США, Велика Британія), досвід керівництва науковими проектами МОН України. Організатор понад 30 міжнародних конференцій з проблем інноваційного розвитку освіти.

 

         ALINA SBRUIEVA

  • Семеног Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Має понад 25-річний досвід викладання та 10-річний досвід роботи у якості наукового співробітника наукових установ. Систематично проводить наукові семінари для бакалаврів, магістрів, аспірантів. Дослідник та тренер, який співпрацює з викладачами та вчителями з актуальних питань академічної культури,  викладання української мови, які  розглядають на фоні актуальних питань у країнах Європейського Союзу. ЇЇ навички та експертиза включають розробку електронних навчальних курсів.

 

OLENA SEMENOG

 

  • Чернякова Жанна Юріївна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент Сумського державного університету імені Макаренка, з більш ніж 25-річним досвідом викладання у ЗВО і 14-річним досвідом наукових досліджень. Член Українського науково-дослідного центру порівняльних педагогічних досліджень; член наукової школи в галузі порівняльного навчання протягом 8 років. Має досвід участі у національних дослідницьких проектах, зокрема у проекті МОН «Теорії та технології інноваційного розвитку освіти: глобальний та регіональний контексти» (2013-2015 роки); брала участь у більш ніж 30 міжнародних заходах (семінарах, конференціях, форумах, майстер класах тощо), координатор річних міжнародних наукових конференцій на інституційному рівні. Автор понад 100 наукових праць, підручників та навчальних посібників для студентів бакалаврів та магістрів.

 

          ZHANNA CHERNYAKOVA

    

 .