Please, choose a language

  ПРЕС-РЕЛІЗ AcadCulture_2020

  ПРЕС-РЕЛІЗ

  ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

  "АКАДЕМІЧНА  КУЛЬТУРА   ДОСЛІДНИКА   В   ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ:  ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  ТА  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ДОСВІД"

  14 -15 травня 2020 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка на базі кафедр української мови і літератури, педагогіки та інформатики відбудеться ІІІ Міжнародна науково-практична конференція " АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД ". Конференція відбудеться в рамках проєкту Jean Monnet Module «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів»  (https://jmm.sspu.edu.ua/) Програми Еразмус+ Європейського Союзу.

  В умовах COVID-19 національного карантину конференція відбудеться, згідно з Постановою КМ України (№ 211 від 11.03.2020), наказами МОН України (№ 1/9-154 від 11.03.2020 та №406 від 16.03.2020), СумДПУ імені А.С.Макаренка, рекомендаціями Виконавчого агентства ЄК з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (від 25.03.2020), Національного Еразмус+ офісу в Україні (від 24.03.2020), в форматі ZOOM-конференції.

  Початок конференції: 9.50

  Робота конференції планується за такими напрямками:

  • Інновації у докторській підготовці з освітніх / педагогічних наук: український, європейський та світовий досвід.
  • Академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, національний виміри.
  • Наукова мовна культура; академічне письмо; архітектоніка різних жанрів наукового дискурсу.
  • Академічна комунікація: комунікативні стратегії і тактики.
  • Культура наставництва в українському та європейському університеті.
  • Академічна мовна особистість; академічне мистецтво.
  • Менеджмент академічних освітніх проектів.
  • Формування основ академічної культури у закладах освіти.
  • Актуальні проблеми досліджень у галузі лінгвістики, літературознавства, мистецтвознавства, соціальних комунікацій, інформаційних технологій, професійної освіти і освіти дорослих.

  Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій, круглих столів. Робочі мови конференції – українська, англійська та слов’янські мови.

  Please publish modules in offcanvas position.