^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Интернет-магазин nachodki.ru

29-30 жовтня 2019 року в ННІ Педагогіки і психології СумДПУ імені А.С. Макаренка відбулась І Міжнародна науково-практична конференція «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи».

У роботі  конференції взяли участь понад 250 осіб, серед них – 48 докторів наук; 143 кандидати наук; 18 представників з 8 країн світу (Казахстан – 1, Китай – 4, Узбекистан – 2, Словаччина – 1, Марокко – 1, США – 1, Польща – 6, Білорусь – 2).

Під час пленарного засідання в проголошених доповідях висвітлено тенденції реформування докторської підготовки у європейському просторі вищої освіти, перспективи розвитку освіти обдарованої особистості в Україні; питання розвитку цифрового інтелекту обдарованих школярів у світлі концепції нової української школи; інноваційні тенденції педагогічної підготовки магістрів освіти; методологічні засади розвитку вищої освіти України в ХХІ столітті; ергономічна якість академічних мультимедіа-презентацій: критерії для самостійного оцінювання; проблеми реалізації інновацій в освітньому середовищі вищої школи: актуалізація ретродосвіду початку ХХ століття; дилеми розвитку вищої педагогічної освіти в Польщі у ХХІ столітті; питання інноваційної діяльності у медичній освіті США у 20-х рр. ХХІ століття та ін. У обговоренні доповідей пленарного засідання виступили 48 осіб.

30 жовтня 2019 р. відбулось секційне засідання Міжнародної конференції «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи», у якому взяли участь аспіранти та викладачі - учасники проекту Жан Моне Модуль.
Аспіранти представили доповід та повідомлення, які відображають інноваційний потенціал наукової проблематики, що є предметом їх дослідження.
Тези текстів доповідей та повідомлень аспірантів подано у матеріалах конференції (Том 1 та Том 2).