^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Проект Еразмус+ Жан Моне Модуль

"Європеїзація докторських програм у галузі освіти"

Europeanization of Doctoral Studies of Education

№ 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Project EURDOCS 2018-2021

Get Adobe Flash player

Please, choose a language

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний педагогічний університет

імені А. С. Макаренка

logotip_2021.jpg

Сбруєва А.А.

Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти

Навчальний посібник

logotip_new.png

 

Sbruieva A.A.

Comparative Higher Education:

National, European and Global Contexts

Handbook

Суми – 2021